Naše výrobky

Náš Muránsky salaš vznikol preto, aby sa zachovali stáročné tradície výroby slovenských salašníckych výrobkov z ovčieho mlieka. Chceme prispieť k ochrane dedičstva našich predkov vychádzajúceho z využívania bohatstva našej prírody. Naše výrobky vyrábame podľa tradičných receptúr zo 100% ovčieho mlieka z nášho vlastného chovu v lokalite Korimovo neďaleko obce Muránska Lehota v samom centre Slovenska.

Naše výrobky vyrábame v syrárni, ktorú sme vybudovali s pomocou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.


https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk