Víno a syry

Európa investuje do vidieckych oblastí

Projekt Víno a syry je spoluprácou prvovýrobcov a spracovateľov na vytvorení krátkeho dodávateľského reťazca.

V tomto projekte spojili svoje sily:

  1. Gabriel Zsigmond SHR GABRIEL ZSIGMOND – Vinohrady a Vinárstvo Zsigmond

2. Ladislav Zsigmond SHR

3. BOBAGRO s.r.o.

a

4. EPPROS, s.r.o. – Muránsky salaš

Projekt bol podporený:

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluva o NFP č. 164BB320008